logo

Forsøkene er tilpasset læreplaner for de ulike årstrinnene, både for grunnskolen og videregående skole.For hvert årstrinn er det laget et årssett bestående av fem forsøk.Det er også mulig å velge sett med forsøk fra forskjellige årstrinn.

Til hvert forsøk følger det med et elevark som beskriver gjennomføringen av forsøket og foreslår spørsmål som elevene skal svare på.

Det er hensiktsmessig at to elever samarbeider om gjennomføringen av hvert forsøk.

 

 

forsøkforsøkforsøk